پسوندهای مجاز فایل ها

 پسوندهای تصویری jpeg,jpg,gif,png,bmp,ico,tif,tiff 
 پسوندهای گرافیکی psd,eps,asl,abr,ttf,csh,grd,pat,woff,eot,fon 
 پسوندهای فشرده zip,rar,7z,sql,tar,gz,7zip,iso,ape,bin,cab 
 پسوندهای صوتی mp3,ogg,wma,midi,amr,wav,tta 
 پسوندهای ویدیوی mp4,avi,mkv,wmv,3gp,vob,srt,ts,ifo,mov,mpeg,bik 
 پسوندهای ویندوز bat,bgl,cmd,cpl,hlp,hta,inf,ini,ocx,reg,scr,bin 
  پسوندهای وب js,css,xml 
 پسوندهای متنی ppt,pdf,txt,rtf,doc,docx,xls,xlsx,acs,bas,cls,mdb,prj 
 پسوندهای موبایل sis,jar,jad,apk,ipa 
پسوند های بیشتری به ما معرفی کنید. هم اکنون با ما تماس بگیرید

کد آمار شما ( دیده نخواهد شد )